Info

Vi er en Lille Økologisk frugtplantage med hovedvægten lagt på Æbler. Ejendommen har siden 1793 været drevet af familien – 7 generationer i lige linje eller 227 år.

Christen Eriksen var den første som bosatte sig på husmandsloddet med nummeret 7. Det var marken, tilhørende gården “Hustofte”, hvoraf jorden blev udstykket. Dengang flyttede man gårdene ud fra landsbyerne, så de kom ud på deres respektive marker. Det var bestemt ikke alle der syntes at det var en god ide, og ned hensyn til Hustofte græd og bønfaldt ejeren de andre gårdmænd, om de ikke ville bytte, således han kunne blive boende under de trygge rammer, som byen udgjorde. Det lykkedes dog ikke og han blev aldrig rigtig glad for at bo her, helt nede ved Lammefjorden.

Christen derimod så det som sin chance for at få mere selvbestemmelse.

Han var barnefødt i Egebjerg og efter fire års tjeneste som landsoldat (1760-1764) blev han i 1766 gift med Kirsten og sammen flyttede de, i 1772, til Asnæs hvor han blev husmand i byen. Han nævnes som Sergent og har sikkert i perioder deltaget i militære øvelser i området. Han var også god som tømrer og har sikkert været med til at nedrive og genopbygge flere af gårdene i Asnæs da de skulle udflyttes i 17……