Om hækbæk

Vi er en Lille Økologisk frugtplantage med hovedvægten lagt på Æbler. Ejendommen har siden 1791 været drevet af familien – 7 generationer i lige linje eller 231 år.

Christen Eriksen var den første som bosatte sig på husmands-loddet, med nummeret 6. Det var marken, tilhørende gården “Hustofte”, hvoraf jorden blev udstykket. Dengang flyttede man gårdene ud fra landsbyerne, så de kom ud på deres respektive marker og i Tolsager var det 3 gårde som blev flyttet ud. Det var bestemt ikke alle der syntes at det var en god ide, og med hensyn til Hustofte græd og bønfaldt ejeren, de andre gårdmænd, om de ikke ville bytte, således at han kunne blive boende under de trygge rammer, som byen udgjorde. Det lykkedes dog ikke og han blev aldrig rigtig glad for at bo her, helt nede ved Lammefjorden.

Christen derimod så det som sin chance for på sigt at blive selvejer og derved blive frigjort af det gamle fæstesystem.

Han var barnefødt i Egebjerg og efter fire års tjeneste som landsoldat (1760-1764) blev han i 1766 gift med Kirsten og sammen flyttede de, i 1772, til Asnæs hvor han blev husmand i byen. Han nævnes som Sergent og har sikkert i perioder deltaget i militære øvelser i området. Han var også god som tømrer og har sikkert været med til at nedrive og genopbygge flere af gårdene i Asnæs da de skulle udflyttes i sidst i 1700tallet.

Han havde nok forventet at få en af Asnæs bys udflyttede husmandssteder, men der blev udloddet et mindre antal end der var husmænd, så først i 1791 fik han altså et stykke jord i Tolsager.

Han fik gravet brønd og byggede tæt herved det første hus. Da han sikkert har været med til at nedrive og genopbygge Hustofte har nogle af byggematerialerne givetvis være taget med fra Tolsager by. Det var et lille hus med stald i østenden, køkken og gang i midten ved skorstenen og beboelsen i vest ud mod vejen. Det var den faste byggeskik som man ikke sådan lavede om på. Tværs ned over marken løb en lille bæk som forsvandt mod syd ned i en stenkiste. Den var lavet for at føre vandet under vejen op til Bremelhøj. Når jeg skriver op til, er det nutidens Bremelhøj som nu ligger oppe hvor den gamle gravhøj “Kyllingehøj” lå. Her i 1790erne lå den nede på det flade stykke hvor der nu er udgravet en sø.

“Hækbæk” hed bækken og “Stenkiste-agre” hed jordstykket. Som noget af det første var at få gravet en grøft så man kunne styrer og dræne vandet fra markerne. Den blev gravet i skellet mellem de to husmandssteder ned i hjørnet og langs vejen hen til stenkisten. I dag ligger der en drænbrønd hvor stenkisten sikkert stadig befinder sig et sted under vejen.

Da dette var gjort har det helt sikkert været et af de bedste stykker jord i Tolsager. Jævnt faldende mod syd og med huset liggende ud mod vejen. Der var godt nok mange sten især i den nordligste del, men gennem 7 generationer burde de fleste være fjernet syntes man. Alligevel kom stenen som i dag bærer vores navn, til syne i 2020 kun 30 cm nede i jorden.

Her i 2022 er vi ved at grave indvendig i bygningerne og et stampet lergulv er dukket op samme med 4 syldsten som har dannet fundament til gavlen på det hus som Kirsten og Christen byggede i 1791. Med den viden, kan vi nu med sikkerhed placere alle de bygninger der har været opført på vores jord.