H. C. Bredsted

Født  22. juli 1829 i Marslev Sogn     
Død   31. marts 1895 i Odense
Handelsgartner og Pomolog

Forældrene, Lorentz Bredsted og Sophie Jacobine Hansen, var ikke gift da de fik Hans Christian. Hun var sypige på Vejrupgård og han gartner på Fraugdegård.  I 1831 bliver hun gravid igen og de gifter sig i Marslev den 19. marts 1831. Lorentz far var urtemand i Vindegade i Odense, og de flytter hertil, hvor hun nedkommer med tvillinger, men begge drenge døde som spæde.

Handelsgartneriet i Vindegade er grundlagt af Hans Bredsted omkring 1795 og Lorentz overtager driften i 1831. Her opvokser Hans Chr. så og efter at have fået sin første gartneriske uddannelse i hjemmet kom han i lære i F.W. Frisenettes handelsgartneri i København, dernæst til haverne ved Rosenborg og tog gartnereksamen 1850.

Året efter 1851 rejser han hjem og bliver  medhjælper hos sin fader i Odense, og i 1862 overtog han forretningen. Samme år bliver han gift med kusinen, Emilie Lucia Nicolaisen, og de får datteren Metha i 1873.

Under den yngre Bredsteds ledelse antog særlig planteskoledriften et meget betydeligt omfang, og på grund af hans dygtige og samvittighedsfulde prøvelse af ægtheden og egenskaberne hos de stadigt fremkommende nye frugtsorter, erhvervede virksomheden sig efterhånden stor tillid, ikke alene i Danmark, men også i Sverige og Norge.

Dels herved og dels ved sin litterære virksomhed har Bredsted i fremtrædende grad øvet en frugtbringende indflydelse på frugtavlens fremme.

 Foruden flere mindre, værdifulde afhandlinger i den danske havebrugslitteratur har Bredsted 1887 udgivet Hasselnødden og 1890-96 Haandbog i dansk Pomologi med udførlig beskrivelse af alle datidens for danske forhold egnede sorter af æbler, pærer og stenfrugter. Det er et langt livs erfaringer, som forfatteren her gør tilgængelige for offentligheden, og hver side i de 3 tykke bind bærer vidnesbyrd om hans sjældne iagttagelsesevne og samvittighedsfulde arbejde på frugtavlens område.

Link til Kgl. Bibl. side for download af Haandbog i dansk Pomologi.

1. del  Pære     
https://www.kb.dk/e-mat/dod/130016206289-color.pdf

2. del    Æbler
https://www.kb.dk/e-mat/dod/130016206327-color.pdf

3. del Stenfrugter
https://www.kb.dk/e-mat/dod/130016206300-color.pdf